Jak vybrat echolot nebo sonar?

Echoloty a sonary najdou u nás největší využití při lovu na větších vodních plochách, tedy přehradách, údolních nádržích, při chytání na zatopených lomech a pískovnách a ti, kteří se občas vydávají na moře, nemusejí spoléhat na zapůjčení lodě s tímto vybavením. Rozhodně mají při lovu nejrůznějších druhů ryb své opodstatnění, pokud po nich sáhnete, možná budete příjemně překvapeni tím, co všechno najednou o revíru dokážete snadno zjistit.
 
 
 
 

ZÁKLADNÍ PRINCIP

 
Tyto přístroje pracují na principu odraženého a zpět přijatého paprsku nebo zvuku, z toho vychází i zkratky. Ze slova „echo“ (ozvěna) pochází název prvního, druhé označení – SONAR je zkratkou několika slov, která princip přístroje současně dokonale ve zjednodušení vystihují. Je to tedy SOund (zvuk) + NAvigation (navigace) + Ranging (rozřazení). Jedná se prostě o to, že signál (vysílaný zvuk či paprsek) se odráží od předmětů a vrací se  sondě, která provede vyhodnocení, díky čemuž dokáže zmapovat profil dna, případné překážky, vodní porost i případnou přítomnost, pohyb a typ větších ryb nebo rybích hejn. 
 
 

CO MŮŽEME VŠECHNO VIDĚT

 
Hodně záleží na zvolené rybolovné metodě a pochopitelně i na našich možnostech při používání těchto přístrojů. Optimální údaje získáme při sondování z loďky nebo bellyboatu, poměrně důležité poznatky ale lze získat při lovu ze břehu nebo při zabrodění. Podle typu echolotu nebo sonaru můžeme získat jednoduchý nebo značně propracovanější obraz a k tomu se dozvíme spoustu dalších, pro rybaření velmi důležitých informací.
 
 

VE 3D UŽ I SONARY A ECHOLOTY

 
Prostorové zobrazení (označované nejčastěji zkratkou 3D) se nevyhnulo ani technologii, která je používána u sonarů a echolotů. Signál je vysílán ze zdroje a přijímán sondou, podle zpoždění některých odrazů pak vzniká prostorový obraz. Moderní technologie používá velmi často u sofistikovanějších modelů princip dvou i více vysílaných paprsků, získaný obraz je potom značně přesnější a dozvíme se mnoho důležitých podrobností. 
 
 

SONDA NA KABELU NEBO ODHOZOVÁ

 
Pro získání údajů potřebuje tento přístroj pochopitelně jednotku, která se postará o vyslání i příjem signálu a tak umožní zmapovat reliéf dna i dění pod hladinou. K tomu slouží takzvané sondy, podle typu je lze zjednodušeně rozdělit do dvou základních kategorií. Díky tomu, že voda velmi dobře vede akustické i další signály, je přenos rychlý a kvalitní, získáme tedy opravdu ucelený obraz o podvodním světě, jehož šupinaté obyvatele se chystáme ošálit a zlákat k záběru. Spolehlivým způsobem je přenos signálu ze sondy pomocí kabelu, bezdrátové připojení nám zase umožňuje mnohem větší mobilitu.